Politiets nødtelefon: 112
  Politiet der du er: 02800

 


Tipshåndtering

Tips og henvendelser til tips.kripos.no er ikke å regne som anmeldelser og informasjonen behandles fortrolig. Du kan velge å ikke oppgi personalia, men i enkelte tilfeller ønsker politiet å ta kontakt med tipsgiver fordi det er behov for ytterligere informasjon i forbindelse med videre undersøkelser. Derfor er det hensiktsmessig at du oppgir navn og kontaktinformasjon sammen med tipset.

Når politiet får informasjon om straffbare handlinger, kan politiet være forpliktet til å følge opp opplysningene på selvstendig grunnlag. Samtidig finnes det tilfeller hvor politiet ikke nødvendigvis kan foreta seg noe. Dette gjelder særlig ved henvendelser der man ikke har oppgitt kontaktinformasjon, eller henvendelser om forhold som krever anmeldelse for at politiet skal kunne iverksette etterforskning. For politiet vil det derfor være en fordel at tipset er så konkret og detaljert som mulig. Vi presiserer at dersom du har konkrete opplysninger om straffbare forhold, skal henvendelsen rettes til din lokale politimyndighet.

Alle tips vil bli vurdert av Kripos. Kripos har politimannskaper som døgnet rundt vurderer tips. I tilfeller der behandling av informasjon krever spesialkompetanse, utføres dette i normal arbeidstid. Husk at å gi politiet falske opplysninger kan medføre straffeansvar.

Gjelder det en nødsituasjon må du ringe politiets nødnummer 112.

Tips kan også oversendes til aktuelle politidistrikt for nærmere undersøkelser og etterforskning. Du kan kontakte lokalt politi på direktenummer 02800.

Dersom du er i tvil om valg av kategori eller annet i tipsregistreringen, fyll ut etter beste evne. Ta vare på referansenummeret du mottar når tipset er avgitt, og oppgi dette dersom du skulle ha ytterligere informasjon relatert til samme sak.