Politiets nødtelefon: 112
  Politiet der du er: 02800

 


Tilgjengelighet

Ved utforming av tips.kripos.no er det tatt hensyn til nasjonale og internasjonale retningslinjer for å sikre at nettstedet har høy kvalitet og er tilgjengelig for flest mulig.

Sosial- og helsedirektoratet stiller krav til at utformingen av offentlige nettsteder ikke hindrer brukerne i å få tak i informasjonen som finnes. Organisasjonen W3C arbeider for at web standarder brukes korrekt, slik at brukertilpasning blir enklest mulig og at visning i ulike nettlesere blir ensartet. WAI (the Web Accessibility Initiative) har utarbeidet detaljerte tilgjengelighetskrav for nettsteder, og en merkeordning som forteller at kravene er fulgt.

Eksempler på tiltak for å fremme god tilgjengelighet på tips.kripos.no:

 • Tekstbasert versjon av siden (lenke finnes nederst på siden)
 • Justerbar tekststørrelse 
 • Alternativ merking av bilder og grafikk
 • Informasjonen er uavhengig av javascript og farger
 • Generell sideutforming uten bruk av tabeller
 • Fargevalg med tanke på god kontrast
 • Mulighet for å søke etter informasjon
 • Navigasjonslenker
 • Utskriftsvennlig versjon av alle sider
 • Linjær tabuleringsrekkefølge


CSS-validering
 

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 

Valid HTML 4.01 Transitional