Politiets nødtelefon: 112
  Politiet der du er: 02800

 


Radikalisering og voldelig ekstremisme på Internett

Med voldelig ekstremisme menes personer som er villige til å bruke vold for å nå sine mål, enten disse er ideologiske, politiske eller religiøse. Radikalisering er prosessen hvor en person i økende grad aksepterer bruk av vold for å nå sine mål. Med andre ord, en radikaliseringsprosess kan føre til at en person blir en voldelig ekstremist. Det finnes ikke én bestemt profil for personer som gjennomgår en radikaliseringsprosess, men felles for mange er at de utvikler en stadig mer ensidig virkelighetsoppfatning, uten rom for andre perspektiver. Denne «svart-hvitt» oppfatningen kan oppleves som så akutt at man velger og støtte, oppfordre, eller utføre voldshandlinger. Det er allikevel viktig å huske på at ikke alle som gjennomgår en radikaliseringsprosess blir voldelige ekstremister. Det er altså viljen til å bruke vold som markerer skillet mellom radikalisering og voldelig ekstremisme.

Arbeidet med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme er ikke bare en oppgave for politiet, men et samfunnsansvar. Politiet ønsker derfor at publikum, og særlig administratorer og moderatorer på Internett, bruker denne tipstjenesten. Politiet ønsker tips om enkeltpersoner eller grupper som står i faresonen for å være i en radikaliseringsprosess eller viser et voldspotensial gjennom sine handlinger og ytringer på Internett. Dette kan være oppfordring til, støtte eller deltagelse i voldshandlinger. Politiet er også interessert i informasjon om nettsider, forum og grupper som fremmer radikalisering og voldelig ekstremisme.

VIKTIG: Hvis du ønsker å anmelde et forhold knyttet til radikalisering og voldelig ekstremisme, må du kontakte din lokale politimyndighet. Hvis det haster, ring politiets nødtelefon 112.