Seksuell utnytting av barn

Tipsregistrering foregår i 3 trinn:

 • Trinn 1: Hva gjelder henvendelsen?
 • Trinn 2: Hvor fant hendelsen sted?
 • Trinn 3: Hvem er avsender av tipset?

  Du gis anledning til å være anonym, selv om vi fortrinnsvis ønsker opplysninger om avsender.

  I første rekke er tips.kripos.no opprettet for å håndtere de utfordringer som nye kommunikasjonsmidler, som Internett og mobiltelefonteknologi representerer. Vi ønsker tips om seksuelt misbruk av barn, kontakt mellom voksne med seksuell dragning mot barn, bilder og film som viser barn i seksuelle situasjoner, og voksne som forsøker å få kontakt med barn med en seksuell intensjon. Formålet kan være å få barna til å delta i seksuelle samtaler, vise seg frem avkledd og i seksuelle situasjoner via webkamera og/eller å få i stand møter der barna forledes til seksuell aktivitet.

  VIKTIG: Hvis du har konkrete opplysninger om seksuelle overgrep mot barn eller mistanke om at barn er i fare, må du kontakte din lokale politimyndighet. Hvis det haster ring politiets nødtelefon 112.

  Henvendelser til tipsmottaket erstatter ikke en anmeldelse av forholdet. For mer informasjon om håndteringen av tips, se Tipshåndtering. Du kan også ta kontakt med ditt lokale politi på 02800.