Politiets nødtelefon: 112
  Politiet der du er: 02800

 


Menneskehandel

Tipsregistrering foregår i 3 trinn:

 • Trinn 1: Hva gjelder henvendelsen?
 • Trinn 2: Hvor fant hendelsen sted?
 • Trinn 3: Hvem er avsender av tipset?

  Du gis anledning til å være anonym, selv om vi ønsker opplysninger om avsender.

  Hvis du har konkrete opplysninger om menneskehandel, må du kontakte din lokale politimyndighet. Hvis det haster, ring politiets nødtelefon 112.

  VIKTIG: Mange ofre for menneskehandel er identifisert etter henvendelser fra de som har kjøpt tjenester av vedkommende. Hvis du har mistanke om at den du kjøpte tjenester av, for eksempel seksuelle tjenester, er utsatt for menneskehandel, kan din henvendelse bety mye for at vedkommende skal få tilbake sin frihet. Vi gjør oppmerksom på at henvendelsen kan være anonym.

  Henvendelser som gjelder mistanke om menneskehandel, norske borgere som begår overgrep mot barn i utlandet, eller handel med barn, kan legges inn her.

  Henvendelser til tipsmottaket erstatter ikke en anmeldelse av forholdet. For mer informasjon om menneskehandel og håndteringen av tips, se Tipshåndtering. Du kan også ta kontakt med ditt lokale politi på 02800